Oleh: onewords | Januari 17, 2017

Lebih baik sekerat #roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada #makanan #daging serumah disertai dengan perbantahan.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 16, 2017

#TUHAN itu #baik dan #benar; sebab itu Ia menunjukkan #jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang #rendah #hati menurut #hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 14, 2017

Tetapi #kasih #setia TUHANdari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan #Dia, dan keadilan-Nya bagi #anak #cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk melakukan titah-Nya.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 14, 2017

Siapa lekas naik #darah, berlaku #bodoh, tetapi orang yang #bijaksana, #bersabar.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 12, 2017

Setiap #jalan orang adalah #lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi TUHANlah yang menguji #hati.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 11, 2017

#Kemolekan adalah #bohong dan #kecantikan adalah sia-sia, tetapi #isteri yang #takut akan #TUHAN dipuji-puji.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 10, 2017

Dari pada-Mulah kiranya datang #penghakiman: mata-Mu kiranya melihat apa yang #benar.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 9, 2017

Seperti #air mencerminkan #wajah, demikianlah #hati #manusia mencerminkan manusia itu.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 8, 2017

Tetapi Engkau, #TUHAN, adalah #perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.

View on Path

Oleh: onewords | Januari 7, 2017

#Kebenaran meninggikan #derajat #bangsa, tetapi #dosa adalah #noda bangsa.

View on Path

Older Posts »

Kategori